18 czerwca 2024 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/24 połączone z podsumowaniem konkursu
dla najlepszego maturzysty Powiatu Mieleckiego. Pomysłodawcą i organizatorem tej cyklicznej imprezy jest Wydział Edukacji,
Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mielcu.
Tym razem uroczysta Gala miała miejsce w sali audiowizualnej Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu i zgromadziła
najlepszych tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych Powiatu Mieleckiego, dyrektorów szkół, reprezentantów
Zarządu Starostwa Powiatowego w Mielcu na czele ze Starostą Kazimierzem Gackiem.
To było wyjątkowe wydarzenie a bohaterami byli niezwykli młodzi ludzie, laureaci olimpiad przedmiotowych i konkursów

w różnych dziedzinach nauki, sztuki, literatury, sportu na szczeblach wojewódzkich i ogólnopolskich. To także absolwenci,
którzy nie tylko wyróżnili się sukcesami naukowymi, ale mają też niezwykłe pasje, osobowości i działają aktywnie w środowisku
lokalnym. Najlepszą maturzystką została Wiktoria Klich z II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. Gratulujemy serdecznie sukcesu!

Mamy także przyjemność ogłosić, że wśród nominowanych do głównej nagrody znalazł się absolwent naszej szkoły Tomasz Dubiel.
Kapituła konkursowa doceniła jego osiągnięcia naukowe oraz aktywną postawę w środowisku szkolnym i lokalnym. Był finalistą

Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy w zakresie BHP w rolnictwie indywidualnym, stypendystą programu: „Wsparcie Stypendialne
dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe” pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, zdobywał wysokie lokaty
w Olimpiadach OWIUR w pionie produkcji zwierzęcej na szczeblu okręgowym. Inne sukcesy to: promowanie szkoły w środowisku lokalnym
na Targach Edukacyjnych, Dniach Otwartych szkoły, Dożynkach, uczestnictwo w wielu konkursach z różnorodnych dyscyplin,
w akcjach charytatywnych, ekologicznych i promujących projekty europejskie Erasmus+. Był zaangażowany w prace na rzecz społeczności
szkolnej i z pasją działał w Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uroczysta Gala miała wyjątkową oprawę artystyczną przygotowaną przez uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Budowlanych w Mielcu.
Były także atrakcyjne nagrody od sponsorów i życzenia sukcesów w dorosłym życiu.

Serdecznie gratulujemy Tomkowi i pozostałym uczestnikom konkursu!!!!

 

 

 UXOO1977

 CDUH1503

 Komputer gala 2024

 

 

 

 

.