W dniu 5 kwietnia 2024 roku klasa 3FTL uczestniczyła w zajęciach terenowych

w leśnictwie Ruda-nadleśnictwo Tuszyma.

Zajęcia te to kolejny etap współpracy z leśniczym p. Łukaszem Szatanem. 

Naszym zadaniem było dosadzenie drzew i krzewów dla zapylaczy-głównie owadów.

 

Tym razem uczestniczyliśmy w zajęciach - w remizie leśnej stworzonej dla pszczół i innych zapylaczy.

Remiza to niewielki teren będący ostoją różnorodności biologicznej roślin kwitnących w różnych terminach,

o różnej miododajności. Tworzy się go nie tylko dla siedlisk dla zapylaczy ,

ale także dla promowania świadomości dotyczącej znaczenia zapylaczy i potrzeby ich ochrony.

 

Zadaniem uczniów było posadzenie drzew i krzewów: jabłoni, gruszy, lip, klonów, tamaryszków

 Dodatkowo leśniczy sprawdził naszą wiedzę z rozpoznawania gatunków drzew

i krzewów sadzonych w polskich lasach i przydomowych ogródkach.

Otrzymaliśmy też garść informacji na temat ważnej roli zapylaczy- głównie owadów oraz wiodącej tu roli pszczół.

Prawie 90 % wszystkich roślin w Polsce do wyprodukowania nasion wymagają zapylenia przez zwierzęta-

głównie owady: błonkoskrzydłe, chrząszcze, motyle. W związku z tym istotne jest sadzenie miododajnych drzew i krzewów.

 

Leśniczy zabrał nas też do lasu i opowiedział o cechach charakterystycznych w budowie drzew,

po których można rozpoznawać określone gatunki i jakie warunki środowiska im odpowiadają.

 

Spotkanie było bardzo owocne- dla nas i dla przyrody- lasu i zapylaczy.

 

Dbajmy o otaczające nas środowisko!

 

 

.