Zespół Szkół CKR w Rzemieniu informuje, żę w okresie zimowym od 27.11.2021 do 25.03.2022 zespół pałacowo parkowy można zwiedzać

tylko w godzinach pracy szkoły tj. od 7.00 do 15.30