REGULAMIN KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH    

pt.  „ Do szopy hej pasterze -  Mielec 2023.

 

KONKURS POD NAZWĄ : „DO SZOPY HEJ PASTERZE” pod Honorowym Patronatem:  Starosty Powiatu Mieleckiego, Prezydenta Miasta Mielca , Wójta Gminy Mielec.

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Popieram Życie Miodem Słodzone”  – Elżbieta i Jacek WARCHOLAK oraz Pasieka Maciejka.

2. Konkurs ma zasięg regionalny i skierowany jest do mieszkańców Mielca i powiatu mieleckiego.

3. Celem konkursu jest:

-  kultywowanie tradycji wykonywania szopek na Boże Narodzenie z zastosowaniem zachowanych w przekazie charakterystycznych elementów regionalnych,

- ożywienie zainteresowania rodzimą obrzędowością Świąt Bożego Narodzenia,

- dostrzeganie i rozwijanie estetycznej wrażliwości i talentu plastycznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

-integracja społeczności

4. Uczestnictwo w konkursie.

W konkursie może brać udział każda osoba  lub grupa osób zamieszkująca powiat mielecki i  wykazująca zdolności artystyczne oraz posiadająca  możliwości wykonania szopki we własnym zakresie i z własnych materiałów. Konkurs dopuszcza prace wykonane zarówno indywidualnie jak i grupowo. Organizator przewidział konkurencję w dwóch grupach wiekowych :

- dzieci i młodzież ( indywidualnie lub w grupie)

- dorośli ( indywidualnie lub w grupie).

5. Prace konkursowe.

Organizator dopuszcza do konkursu:

- prace swoim przedstawieniem nawiązujące wyłącznie do tradycji Świąt Bożego Narodzenia i zwyczajów konstruowania szopek o ile to możliwe powiązanych z lokalną tradycją,

- szopki wykonane z dowolnych materiałów, najchętniej z zastosowaniem surowców naturalnych       (drewno, kora, liście, słoma , mech, kamień) ujęte przestrzennie , dowolnych rozmiarów i stabilne.

Organizator dopuszcza rozwiązania techniczne przewidujące ruch w szopce.  Figury w szopce mogą być wykonane własnoręcznie lub zakupione. Formy płaskie szopki (rysunki) nie będą podlegać ocenie.

6.Opis.

Wykonane prace powinny być opisane i zawierać imiona i nazwiska wykonawców, miejscowość, tel. kontaktowy  oraz jeśli wykonawca to przewidział – własny , oryginalny tytuł.

7. Przyjmowanie prac.

Konkurs zostaje ogłoszony i trwa od 6 listopada 2023 do 16 grudnia włącznie. Gotowe i podpisane prace należy składać 15 i 16 grudnia 2023 w Galerii NAVIGATOR w Mielcu przy ulicy Powstańców Warszawy , lokal nr 50  (obok lodziarni GRYCAN)  w godzinach 16.00 – 19.00.

 

 

8. Jury Konkursowe i ogłoszenie wyników.

W dniu 17 grudnia 2023 zbierze się 4 osobowe jury powołane przez Organizatora, oceniające dopuszczone do konkursu prace. Ocenie podlegać będą – nawiązanie do regionalnej tradycji wykonawstwa szopek, inwencja twórcza wykonawców i oryginalność wykonanych prac, zastosowanie materiałów i kompozycja, estetyka .  

Jury będzie obradować w składzie:

Jacek Tejchma –  etnograf , przewodniczący Jury

Edward Kociański – artysta plastyk,

Dorota Sitko -  grafik designer

Tomasz Łępa – redaktor Radio LELIWA

Otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w holu galerii NAVIGATOR  w Mielcu, w  dniu 19 grudnia o godzinie 18.00. Wystawa trwać będzie do 8 stycznia 2024. Odbiór prac odbywać się będzie po wystawie 13-14 stycznia w godzinach 16.00 – 18.00 w lokalu nr 50 galerii NAVIGATOR.

9. Nagrody.

Fundacja „Popieram Życie Miodem Słodzone” oraz Pasieka Maciejka – Organizator konkursu, przewidział następujące nagrody finansowe:

- w kategorii dzieci i młodzieży:  I miejsce – 1500 PLN , II miejsce – 1000 PLN, III miejsce – 500 PLN oraz 2 równorzędne wyróżnienia po 250 PLN.

- w kategorii dorosłych:  I miejsce – 1500 PLN,  II miejsce – 1000 PLN , III miejsce – 500 PLN oraz dwie równorzędne nagrody po 250 PLN.

10. Wypełnienie klauzuli RODO oznacza jednocześnie zgodę na publikację danych osobowych wykonawców nagrodzonych prac w lokalnych mediach publicznych i społecznościowych.

11. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu

 

Link do strony konkursu...

 

 

 

 

 

.