Uzyskanie profilu PKK (profil kandydata na kierowcę) dotyczy uczniów klas 1:

1 BB - prawo jazdy kategorii B i T
1 FTL - prawo jazdy kategorii T dla rolników
1 FTL - prawo jazdy kategorii B dla weterynarzy

 

Jakich dokumentów potrzebujesz do wyrobienia numeru PKK?

  • wniosku o prawo jazdy, wypełnisz w Starostwie
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem,
  • jedno kolorowe aktualne zdjęcie z wizerunkiem od przodu – do prawa jazdy,
  • dokument tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna),
  • pisemnej zgody opiekunów (jeżeli jesteś niepełnoletni),
    druk do pobrania ze strony odpowiedniego Starostwa

Gdzie złożyć dokumenty o wydanie numeru PKK?

Dokumenty musisz złożyć do Wydziału Komunikacji w miejscu Twojego zameldowania.
Jeśli nie masz 18 lat, przyjdź z rodzicem.

W Starostwie obowiązuje kolejka, ustaw się w odpowiedniej kolejce
(do prawa jazdy- profil PKK)

Opłaty

Utworzenie profilu PKK jest bezpłatne.

Termin doręczenia PKK do szkoły:

Uzyskany profil PKK musisz dostarczyć do sekretariatu uczniowskiego szkoły
w terminie do 30 września 2021r.