29 września 2023 r w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu
odbył się „Dzień Soi” wpisujący się w program inicjatywy białkowej COBORU.

W 2017 roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)
w Słupi Wielkiej, mając na względzie potrzebę zwiększenia powierzchni uprawy
roślin bobowatych grubonasiennych i soi dla oprawy bilansu białkowego w kraju,
wystąpił z koncepcją wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań metodycznych
i rozszerzenia zakresu doświadczalnictwa odmianowego w tej grupie roślin.
Koncepcję tę nazwano inicjatywą białkową COBORU.

Dyrektor Stacji p. Mirosław Helowicz w trakcie spotkania
przedstawił wyniki plonowania odmian soi na przestrzeni ostatnich trzech lat.

Następnie specjaliści SDOO z Przecławia zaprosili uczestników spotkania
na poletka doświadczalne i pola produkcyjne na pokaz polowy
dotyczący działalności doświadczalnej COBORU
w zakresie badań odmianowych soi,
służący przede wszystkim demonstracji odmian rekomendowanych soi
w naszym regionie.

Uczestnicy otrzymali również materiały informacyjne
związane z uprawą nie tylko soi wydawane przez COBORU.

Zdjęcia z "Dni Soi"

https://coboru.gov.pl/pl/ib/ib_publikacje