1. Terminy składania podań o przyjęcie do Inetrnatu:

a) uczniowie kontynuujący zamieszkanie w Internacie : od 1 czerwca do 19 czerwca 2024r.

b) uczniowie rozpoczynający naukę we wrześniu i inni uczniowie zainteresowani zamieszkaniem w Internacie : od 1 czerwca do 8 lipca 2024r. (do godź. 14:00).

        2. Dokumenty składa się osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu.

        3. Weryfikacja dokumentów: do 9 lipca 2024 r. 

        4. Ogłoszenie wyników rekrutacji: 9 lipca 2024 r. (do godź 14:00).

        5. Wyniki prac komisji rekrutacyjnej ogłasza się oprzez wywieszenie listy osób przyjętych
            do Internatu na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie szkoły w zakładce
,, Internat"

        6. Nabór uzupełniający (jeśli w Internacie pozostały wolne miejsca po pierwszym terminie rekrutacji)
            - dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. prof. Wł. Szafera w  Rzemieniu rozpatruje podania w trakcie roku szkolnego w ciągu 14 dni.

 
 

 

 

 

 

 

W dniu 24.04.2024r. w Internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu
odbyła się prelekcja, która skupiała się na omówieniu zagrożeń związanych z problematyką cyberbezpieczeństwa,
cyberprzemocy oraz hejtu wśród młodzieży, a także na przedstawieniu odpowiedzialności prawnej20240424 160305 pol
za popełnione czyny karalne w cyberprzestrzeni oraz sposoby postępowania w sytuacjach demoralizacji.

Spotkanie zostało poprowadzone przez Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu,
podkom. Bernardettę Krawczyk, we współpracy z funkcjonariuszką policji asp.Magdaleną Skulimowską.

Organizatorem spotkania była wychowawczyni internatu Agnieszka Rado.

Celem spotkania było zwiększenie świadomości uczestników na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni
oraz promowanie bezpiecznego korzystania z internetu.

Efekty tej współpracy zaowocowały wzrostem świadomości młodzieży oraz ich lepszym
przygotowaniem do radzenia sobie z sytuacjami zagrożenia i demoralizacji online.

 

 

 20240424 161522

 

 20240424 162331

 

 

.Messenger creation 016a476e 282c 46e9 928c fa5489f5c840

 
 
 
 
 W dniu 7 marca 2024 roku w Internacie zorganizowano obchody z okazji Dnia Kobiet,
które wypełnione były serdecznymi gestami i niespodziankami.

Bukiet tulipanow silikonowych zoltych x5Chłopcy obdarowali wszystkie dziewczęta oraz kobiety pracujące w internacie kwiatami i słodyczami,
wyrażając w ten sposób sympatię oraz uznanie za ich wkład w życie placówki.

Po tych uroczystościach wszyscy wychowankowie wraz z opiekunami udali się wspólnie do kina Nawigator,
aby spędzić miło czas.
Film "Sami Swoi" okazał się dobrym wyborem na tę okazję. Pełen humoru i wzruszających momentów,
podkreślał on znaczenie rodziny i wspólnoty.
Była to idealna okazja do integracji i wspólnego spędzenia czasu, który na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.
.

 

 

 

W dniu 14 lutego 2024 roku społeczność internacka ZSCKR w Rzemieniu,
w towarzystwie swoich wychowawców, miała okazję odwiedzić mielecką kręgielnię "Legenda".
To wydarzenie okazało się ekscytującym przeżyciem, które nie tylko zintegrowało uczestników,
ale również przyczyniło się do zacieśnienia więzi między nimi.
Była to znakomita okazja, aby na chwilę zapomnieć o codziennych obowiązkach szkolnych
i całkowicie oddać się radości płynącej z zdrowej rywalizacji i zabawy.
Wizyta ta sprzyjała rozwojowi umiejętności społecznych oraz promowała zdrowy styl życia poprzez aktywność fizyczną,
co jest niezwykle ważne wśród młodego pokolenia.

 

 

 

 

.

 

Dnia 6 marca br. miała miejsce realizacja warsztatu z zakresu profilaktyki uzależnień,  którego celem było nie tylko przekazanie wiedzy,
ale także budowanie świadomości dotyczącej powszechnie obserwowanych wśród młodzieży zachowań ryzykownych.

Uczestnicy warsztatu zostali wprowadzeni w temat negatywnego wpływu nikotyny oraz substancji smolistych na fizjologię człowieka,nie-soking-czerwony-znak.jpg

ze szczególnym uwzględnieniem ich roli jako czynników sprzyjających rozwojowi nowotworów. Omówiono przyczyny, objawy chorobowe, perspektywy leczenia i rokowania w przypadku zachorowania.
Ponadto, wychowankowie zostali zapoznani z definicją uzależnienia oraz jego klinicznymi konsekwencjami.

W trakcje prowadzenia warsztatu zastosowano interaktywne techniki,takie jak dyskusje na temat kontekstów,w jakich młodzież podejmuje decyzję o sięgnięciu po papierosa.
Ponadto, przeprowadzono analizę czynników wpływających na tę decyzję, a także omówiono negatywne konsekwencje zdrowotne związane z paleniem.

Podkreślano znaczenie praktykowania zachowań asertywnych jako skutecznych i wartościowych strategii dostosowawczych.
Dodatkowo, zwrócono szczególną uwagę na pozytywne efekty wynikające z praktykowania tych zachowań w codziennych sytuacjach życiowych.

 
 
 
 
 
 
.
 

 
 
 

 

         

 

       

      W dniach 07-10.11.2023 r. społeczność internacka ZSCKR w Rzemieniu Internat_zajawka_1_malutka.jpgmiała przyjemność gościć w swoich murach niepowtarzalną osobowość 

    p. Elizabeth Blania-Kacprzyk prezesa Międzynarodowej Asocjacji Polskich Kobiet Polka International jak również inicjatorkę Biegu Niepodległości Polonia Run 1918.

    Spotkania wychowanków z p. Elizabeth to niezapomniane doświadczenie zwłaszcza gdy ludzie z różnych kultur i środowisk dzielą się swoimi spostrzeżeniami i uczuciami.

Pani Elizabeth Blania-Kacprzyk, będąc inicjatorką Biegu Niepodległości Polonia Run 1918, przyczyniła się do upamiętnienia ważnych chwil w historii szkoły jak również internatu. 

Jej miłość i tęsknota do ojczyzny są z pewnością wzruszające i inspirujące dla wszystkich, którzy mieli okazję  się z nią  spotkać.

      Uczczenie 105 rocznicy odzyskania niepodległości poprzez udział w akademii, Biegu Niepodległości Polonia Run 1918 oraz noszenie kotylionów to piękny sposób na wyrażenie szacunku i dumy z historii Polski.

      Na pożegnanie i w podziękowaniu za wspólnie spędzony czas wręczono p. Elizabeth słodki upominek - ręcznie wykonane pierniczki z logo szkoły i symbolem biegu Polonia Run1918.

  zdj.1

  zdj.2

  zdj.3

 

 

 

 

.