Patron szkoły – prof.  Władysław Szafer

prof. Władysław Szafer
fot. Archiwum Instytutu Botaniki PAN


Urodził się 23 lipca 1886 w Sosnowcu. Lata dzieciństwa spędził w Mielcu.
Tutaj rozpoczął naukę  w szkole powszechnej, a następnie ukończył gimnazjum klasyczne
im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie.

 

Po maturze studiował na Uniwersytecie w Wiedniu i we Lwowie.
Od 1917 roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim jako profesor botaniki,
a w 1918 roku został dyrektorem Ogrodu Botanicznego w Krakowie.

W 1936 roku został rektorem Uniwersytetu i był z nim związany przez 53 lata.
Zorganizował Komitet Botaniczny PAN, Instytut Botaniki PAN w Krakowie.
Przewodniczył Polskiej Radzie Ochrony Przyrody,
był wiceprezesem Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.

Jego dorobek naukowy obejmuje 700 pozycji bibliograficznych z zakresu florystyki,
geografii, systematyki roślin, fitosocjologii i paleobotaniki.

Był inicjatorem i redaktorem czasopisma „Chrońmy Przyrodę Ojczystą”
oraz prekursorem akcji zmierzających do ochrony środowiska naturalnego.
Zmarł 16 listopada w 1970 roku i spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W czerwcu 1997 roku, w czasie jubileuszu 50-lecia szkoły nadano jej imię prof. Władysława Szafera.
W uroczystościach wziął udział syn profesora.