Kwalifikacyjny kurs zawodowy: zawód rolnik

Kwalifikacja ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Dla osób posiadających wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub podstawowe

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie kompletu dokumentów tj.

- wniosku (do pobrania poniżej)

- świadectwa ukończenia szkoły (do wglądu)

- zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz kierowania pojazdem z zakresu kat.T ( w przypadku braku prawa jazdy kat.T)

-profilu kandydata na kierowcę kat. T (do pobrania w Starostwie Powiatowym w przypadku braku prawa jazdy kat.T)

- prawo jazdy kat.T (do wglądu w przypadku posiadania)

Osoby wpisane na kurs zostaną zgłoszone do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie jako rozpoczynające kształcenie się do Egzaminu Państwowego na tytuł rolnika.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE trwa do 20 sierpnia 2023 roku.

(rekrutacja uzupełniająca przy braku odpowiedniej liczby kandydatów do 1 września 2023 roku)

MAKSYMALNA LICZBA KURSANTÓW 35

Pierwsze zajęcia na kursie w przypadku zebrania grupy 24 kursantó 8 wrzesienia 2023 roku, sobota godz.8.00

1. Kurs trwa 3 semestry (około 570 godzin ). Zajęcia będą odbywać się co tydzień z przerwami na ferie i wakacje

w godz. piątek (14.00-20.00)- sobota ( 8.00-15.00) W programie kursu wiodącymi przedmiotami są:

produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, zajęcia praktyczne oraz

bezpłatne szkolenie w zakresie prawa jazdy kat. T


2. Kurs przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego w zawodzie : rolnik.

Warunkiem uzyskania dyplomu rolnika jest pozytywny wynik egzaminu zewnętrznego

i uzupełnienie wykształcenia co najmniej do poziomu Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Zdobyte kwalifikacje rolnicze upoważniają do ubiegania się o fundusze unijne.

Kurs rozpocznie się 8 września 2023 r. Kurs jest bezpłatny.

 

wniosek do pobrania ...