1.   Kwalifikacyjne kursy zawodowe

R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

2. Kursy zawodowe wg. potrzeb

3. Kursy

Operatorów wózków widłowych

Operatorów kombajnów zbożowych