Informujemy, że mamy jeszcze możliwość przyjęcia do szkoły absolwentów Szkół Podstawowych:

do Technikum

- technik rolnik - 5 miejsc
- technik weterynarii - 5 miejsc
- technik żywienia i usług gastronomicznych - 5 miejsc

do Branżowej Szkoły I stopnia

zawód: mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych - 2 miejsca