Uczniowie naszej szkoły z klas 2 FT, 4FTL i 4 FT wzięli udział  w Teście Wiedzy o Rolnictwie Ekologicznym.

Celem  udziału w teście było zwiększenie poziomu wiedzy uczniów na temat rolnictwa ekologicznego oraz żywności ekologicznej, kształtowanie świadomości na temat pozytywnego oddziaływania rolnictwa ekologicznego na środowisko oraz kształtowanie właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego.

Test przeprowadzony był on- line, składał się z 30 pytań zawierających treści rolnictwa ekologicznego.

I miejsce zdobył -  Jakub Dernoga

II miejsce zdobył  - Kacper Szymański

III miejsce zdobył  - Wojciech Pytel

Zdobywca pierwszego miejsca Jakub Dernoga będzie uczestniczył w Finale ogólnokrajowym.