Drodzy uczniowie ZSCKR w Rzemieniu, zaczynamy akcję naboru  na staże zawodowe do Szwecji!

 

1. Informacja o projekcie:

Tytuł projektu: „ Mobilni teraz- spełnieni zawodowo w przyszłości . Staże zawodowe w ekologicznej Szwecji dla uczniów ZSCKR w Rzemieniu”, w ramach programu Erasmus +

Zaplanowane terminy : Dwie tury  3-tygodniowych praktyk  zawodowych w Szwecji

I wyjazd         23.05 2021 – 12.06.2021

II wyjazd        22.05.2021 – 11.06.2022

Uczestnicy: każda mobilność obejmie  22 uczniów/ uczennic  z klas II i III:

Technik Rolnik – 6 ,

Technik Weterynarii – 6 ,

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych- 6

Szkoła branżowa o profilu:  Mechanik –Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych – 4 .

Cele : możliwość nabycia nowych kompetencji zawodowych, poznania innych metod pracy, funkcjonowania zagranicznych przedsiębiorstw i stosowania innych rozwiązań technologicznych i ekologicznych, zdobycie europejskich dokumentów Europass Mobility, referencji od pracodawcy, wzrost kompetencji językowych, personalnych i społecznych , kształcenie kreatywności, mobilności, przedsiębiorczości, wiary we własne możliwości ,przełamywanie barier interkulturowych, nauka tolerancji i otwartości na inne tradycje i kultury.

2. Rozpoczynamy akcję rekrutacyjną:

Ze względu na utrudnienia związane z pandemią Koronawirusa wszystkie czynności  na tym etapie będą realizowane on-line. ( na platformie Teams – w zakładce  Erasmus + Szwecja zostanie zamieszczony formularz zgłoszeniowy w formie edytowalnej). Dodatkowo aktualne informacje będą zamieszczane na dzienniku elektronicznym i szkolnej stronie internetowej w zakładce Projekty – Szwecja)

 

 • 1 krok - Zapoznajcie się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie – załącznik poniżej
 • 2 krok – Wypełnijcie Formularz Zgłoszeniowy Uczestnika Projektu- załącznik poniżej, preferowany sposób wypełnienia i przesłania formularza –przez platformę Teams, w razie problemów można wydrukować , wypełnić ręcznie i dostarczyć do sekretariatu szkoły
 • 3 krok – Prześlijcie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy Uczestnika Projektu – ostateczny termin złożenia 31.01. 2021r

 

 1. 3. Harmonogram naboru:

 

 • Złożenie formularza zgłoszeniowego                                                  do 31.01. 2021
 • Rozmowa kwalifikacyjna                                                                08 –14. 02. 2021
 • Oficjalne wyniki rekrutacji  i lista rezerwowa                                           15. 02. 2021
 • Zajęcia przygotowujące do mobilności                                        01.03 – 01.04. 2021
 • Wyjazd na staż zawodowy                                                       23. 05 – 12.06. 2021

4. Dodatkowe informacje.

 

Prosimy o uważne śledzenie informacji dotyczących projektu :

 • na platformie Teams – zakładka Erasmus + Szwecja,
 • dzienniku elektronicznym ,
 • szkolnej stronie internetowej- zakładka Projekty – Szwecja

Przypominamy także ,że nasza szkoła realizuje równocześnie dwa projekty europejskich staży zawodowych : do Grecji i Szwecji. Uczniowie mogą wybrać tylko jedną mobilność. Ci którzy preferują wyjazd na staż do Grecji( dotyczy tylko technikum) ,będą mieli szansę brać udział w naborze w marcu na druga turę ( wyjazd wrzesień 2021) .

Zapraszamy do udziału w rekrutacji.

Kolejne informacje wkrótce. Pytania możecie kierować do koordynatorów projektów : Beaty Zorzyckiej i Jadwigi Rej- Ciepły.