Święto Narodowe Trzeciego Maja  obchodzimyw rocznicę uchwalenia

przez Sejm Wielki wielkopomnego aktu prawnego - Konstytucji 3 Maja.

233 lata temu na Zamku Królewskim w Warszawie przyjęto pierwszą

konstytucję w nowożytnej Europie i drugą na świecie.

Twórcy ustawy zasadniczej wykazali się wyobraźnią, długofalowym myśleniem

oraz działaniami dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja była cywilizacyjnym

osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów,

ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się też wzorem dla innych państw.

Uczniowie ZS CKR w Rzemieniu mieli okazję uczcić to święto poprzez obejrzenie

wystawy oraz prezentacji multimedialnej poświęconej temu wydarzeniu.

Był to wstęp do radosnych obchodów tego święta w dniu 3 maja.