We wtorek 15 listopada 2022 roku odbyła się wycieczka integracyjno-edukacyjna klasy 1 PT w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Uczniowie wraz z opiekunami mgr inż. Janiną Bierzyńską i mgr inż. Krzysztofem Golba wzieli udział w zwiedzaniu parku etnograficznego oraz warsztatach pt; "Na świętego Andrzeja z wróżby dziewkom nadzieja- zwyczaje katarzynkowe i andrzejkowe". Muzeum to przedstawia wsie z przełomu XIX i XX wieku, jak również kulturę Lasowiaków i Rzeszowiaków zamieszkujących niegdyś teren północnej części obecnego wojewódzctwa podkarpackiego. Podczas spaceru po skansenie, szlakiem małej i dużej architektury drewnianej zwiedziliśmy około 80 obiektów m.in. chałpy, budynki inwentarskie, stodoły, olejarnie, gancarnie, spichlerze, kuźnie, wiatraki, młyn wodny, szkołe, remize, kościół, karczme, dwór z Brzezin z 1753r. Budynki te zostały zestawione w siedliska, gdzie powstały, a zagrody odtwarzają dawny układ przestrzenny tradycyjnej zabudowy wsi. W toku zwiedzania można było się przeniść do tamtych czasów. Natomiast w trakcie warsztatów młodzież chętnie uczestniczyła w zaplanowanych zwyczajach związanych z tradycjami na św. Andrzeja, m.in lanie wosku przez klucz, liczenie dranek w płocie, przekładanie butów. 

  Czas upłynął nam w miłej atmosferze, pogoda dopisała, zadowoleni wróciliśmy do szkoły.