Wszystkich którzy złożyli deklaracje przystąpienia do egzaminu w czerwcu 2018r.
prosimy o zapoznanie się z treścią informatora

 

o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

>>>> do pobrania tutaj  <<<<

 

 

.