24 listopada 2022 roku uczniowie klasy 4P4 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wraz z opiekunami Janiną Bierzyńską i Krzysztofem Golba gościli w Instytucie Technogii Żywności i Żywienia , Uniwersytet Rzeszowski. Uroczyste otwarcie "Dnia Maturzysty" dokonała Pani Wicedyrektor ITŻiŻ dr inż. Joanna Kaszuba, a Instytut zaprezentował Pan Dyrektor dr hab. inż. Ireneusz Kapusta, prof.UR, a Kolegium przedstawiła Pani Prodziekan KNP dr inż. Karolina Pycia. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w interesujących sesjach wkładowych min. "Gluten dobry czy zły?", "Superżywność dlaczego jest super" oraz ciekawych warsztatach tematycznych związanych min. z darami z pasieki, napojami funkcjonalnymi czy pokazie kuchni molekularnej. Połączenie zabawy z wiedzą przekonuje do studiowania w ITŻiŻ. 

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.