Gospodarstwo rolne to szczególny warsztat pracy.

Występują w nim liczne zagrożenia związane m.in. z obsługą maszyn, urządzeń i pojazdów rolniczych,
a także przy obsłudze zwierząt gospodarskich i pracach polowych.
Zawód rolnika jest więc specyficzny również pod względem ilości niebezpieczeństw
na jakie gospodarzjest narażony w trakcie codziennych obowiązków czy rutynowych zajęć.
Dlatego tak istotna jest znajomość przepisów i zasad bhp
oraz świadomość koniecznościich przestrzegania.

W naszej szkole - Pani Bogusława Furniotis nauczyciel BHP
zorganizowała 27 października 2023 roku konkurs: "BHP w Rolnictwie",
który został objęty patronatem KRUS.

Nasi uczniowie z klas: III IV, V byli zobowiązani wykazać się znajomością przepisów BHP.

Najlepiej wiedzę w tym zakresie przyswoili:
Tomasz Dubiel, Leonard Muniak, Paweł Zima z kl. V FT
Laureatom konkursu wręczył nagrody przedstawiciel KRUS.

Serdecznie gratulujemy naszym zwycięzcom i życzymy,
aby zawsze w pracy w gospodarstwie pamiętali o własnym bezpieczeństwie! 

 

 

 

.