W Zespole Szkół CKR w Rzemieniu dyskutowano o rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich

Poseł Fryderyk Kapinos zaprosił przedstawicielki i przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu mieleckiego na spotkanie dotyczące możliwości rozwoju tych organizacji. Wzięła w nim udział również Anna Gembicka- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 24 października br. Na zaproszenie Posła Fryderyka Kapinosa, do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu, przybyło kilkadziesiąt przedstawicielek i przedstawicieli KGW z powiatu mieleckiego. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele grup wieńcowych, którzy uczestniczyli w zorganizowanym przez Posła Fryderyka Kapinosa „Konkursie na najpiękniejszy wieniec żniwny 2020 z terenu powiatu mieleckiego”. Wydarzenie było bowiem okazją do wręczenia publikacji dotyczącej tego konkursu.

Wśród przybyłych gości byli także: Maria Napieracz- Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Mateusz Pałach- kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mielcu, Stanisław Kagan- kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mielcu, Wiesław Krupa- zastępca kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mielcu, ksiądz Prałat Stanisław Jurek- rezydent w Parafii pw. Świętego Mateusza w Mielcu, ksiądz Prałat Stanisław Składzień- rezydent w Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu, Renata Siembab- Burmistrz Przecławia, Józef Piątek- Wójt Gminy Mielec, Sławomir Sidur- Wójt Gminy Czermin oraz Stanisław Mieszkowski- Wójt Gminy Borowa.

Podczas spotkania, Minister Anna Gembicka wygłosiła prelekcję na temat możliwości rozwoju dla Kół Gospodyń Wiejskich. Z kolei Marta Dobrowolska, pracownik PODR w Boguchwale, przedstawiła prezentację pt.: „Ziołowy ogródek przydomowy – ważna rzecz”.

Podczas wydarzenia, jego goście mogli obejrzeć spektakl w wykonaniu młodzieży szkolnej, przedstawiający legendę o powstaniu wsi Rzemień oraz historię związaną z basztą obronną, pałacem i powstaniem Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Prof. Władysława Szafera w Rzemieniu.

Uczestnicy wydarzenia mieli również możliwość zwiedzenia nowo wyremontowanego, zabytkowego, XIX-wiecznego pałacu, który służy do celów dydaktycznych szkoły oraz wziąć udział w degustacji potraw tradycyjnych i regionalnych, przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Rzemieniu.