W dniu 23.09.2022 roku odbyło się III SPOTKANIE SOŁTYSÓW POWIATU MIELECKIEGO. Spotkanie prowadził  poseł Fryderyk Kapinos. W spotkaniu uczestniczyli:
samorządowcy, sołtysi, wójtowie, burmistrzowie oraz przedstawicieli  instytucji związanych z rolnictwem: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego -Wody Polskie, Inspektoratu Weterynarii, Instytutu Zootechniki,
Stacji Oceny Odmian… . Tematyka spotkania to: działalność Krajowej Grupy Spożywczej, sprawy związane z inwestycjami przeciwpowodziowymi,   
utrzymania cieków wodnych, zaopatrzenie w wodę, bieżące zagrożenie ASF w powiecie mieleckim.