Zespół Szkół CKR w Rzemieniu zakupił na potrzeby kształcenia praktycznego w zawodzie technika rolnika i technika weterynarii konia rasy małopolskiej.

Klacz ma 9 lat i słuzyć bedzie także do nauki jazdy konnej.