Coroczne święto poświęcone tej pięknej dziedzinie języka polskiego przypada 4 marca i ma na celu zwrócenie uwagi na znaczenie poprawnej komunikacji zarówno w języku mówionym, jak i pisanym.

Poprawność gramatyczna jest ważna nie tylko z uwagi na zrozumienie przez innych przekazywanych przez nas informacji, ale również wyraża nasz szacunek wobec innych odbiorców języka.

gramatyka_zajawka.png

Ale o co z tą gramatyką chodzi i dlaczego jest tak ważna?

Otóż tę naukę o języku zajmującą się jego budową i funkcjonowaniem, możemy podzielić na następujące działy:

  • fonetykę i fonologię (naukę o wymowie, wyróżnianie i podział dźwięków mowy- głosek, dzielenie wyrazów na sylaby, opis akcentu wyrazowego oraz intonacji zdaniowej)
  • morfologię (budowa wyrazów i ich funkcja)
  • składnię (funkcja wyrazów w zdaniu, układ zdania i jego budowa)
  • leksykę (nauka o słownictwie, znaczenie wyrazów, ich pochodzenie)

Znajomość zasad gramatyki przydaje się w szkole, ale nie uda się ich uniknąć również w dorosłym życiu. Poprawne używanie jej reguł sprawia, że jesteśmy dobrze rozumiani przez innych użytkowników języka, zatem nie bójmy się gramatyki, tylko spróbujmy się z nią zaprzyjaźnić.