22 marca 2023 roku dwunastu uczniów naszej szkoły z klasy IV FT wraz z opiekunem udało się do Jasionki k. Rzeszowa, gdzie odbyła się piąta edycja Europejskiego Forum Rolniczego.

Europejskie Forum Rolnicze to rozwinięcie formuły międzynarodowej konferencji rolniczej, organizowanej przez Fundację EFRWP od 2011 roku w Jasionce.

Wydarzenie to jest dedykowane branży rolno- spożywczej i jest połączeniem międzynarodowej konferencji z częścią ekspozycyjną, podczas której uczestnicy mają możliwość zapoznania się z najnowszą ofertą dla sektora rolniczego.

Dla uczniów jest to doskonała okazja do udziału jako słuchacze w ciekawych debatach na temat rolnictwa.

Forum objęte jest honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Henryka Kowalczyka.

W tym roku przedmiotem dyskusji były wyzwania europejskiego rolnictwa w obliczu obecnej sytuacji geopolitycznej i zmian klimatycznych, Wspólna Polityka Rolna UE, koncepcje reformy systemu ubezpieczeń w rolnictwie, zastosowanie nowych technologii i rozwiązań w rolnictwie a także perspektywy rozwoju branży rolno- spożywczej.

Do tegorocznej edycji zaproszono Komisarza ds. rolnictwa UE- Janusza Wojciechowskiego oraz ministrów rolnictwa z Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Francji i Niemiec.

Nasi uczniowie uczestniczyli w:
- uroczystym rozpoczęciu i otwarciu forum,
- debatach:
“Jak kształtować politykę regionalną w Polsce?”
“Przyszłość rolnictwa europejskiego. Czy obecny kształt WPR i KPS odpowiada oczekiwaniom     rolników i mieszkańców obszarów wiejskich?”
- dyskusji o znaczeniu nowoczesnych technologii dla przyszłości produkcji rolnej.

Dla naszych uczniów uczestnictwo w Europejskim Forum Rolniczym z całą pewnością było cennym doświadczeniem, które zdobywają na swej drodze zawodowej.