W dniu 2 października 2022 r. podczas XVII Jesiennej Giełdy Ogrodniczej, zorganizowanej przez PODR w Boguchwale, uczniowie naszej szkoły (z klas: 1LTa, 2FT i 3PTL) wzięli udział w konferencji "Innowacyjny chów i hodowla królików w małych gospodarstwach rolnych". Konferencja składała się z dwóch równolegle odbywających się modułów tematycznych. Wykładowca z Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt zaprezentował tematykę dotyczącą "Doboru ras królików w oparciu o pasze gospodarskie"  oraz "Zasad i kryteriów oceny królików rasowych oraz przygotowanie ich do wystaw.

 

IMG 20221001 130000 5