siec szkol rolniczych
 

 5 stycznia 2024 odbył się I etap II edycji międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego
dla uczniów szkół rolniczych MRiRW SSR.
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie.
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-V Technikum, a jego celem jest motywowanie
do doskonalenia znajomości języka angielskiego 
oraz pogłębianie współpracy
między szkołami rolniczymi.

W I etapie naszą szkołę reprezentowało 25 uczniów.
Zadania konkursowe sprawdzały znajomość słownictwa, gramatyki, środków językowych 
i umiejętności receptywne na poziomie B1.

Do II etapu konkursu zakwalifikowali się:

1) Robert Rusiecki (kl. 5 Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych)

2) Arkadiusz Kasprzak (kl. 2 Technikum w zawodzie technik rolnik)

3) Dawid Rusin (kl. 2 Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych)

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

 

 

 

 

 

.