Zespół Szkół CKR w Rzemieniu zakupił na potrzeby kształcenia praktycznego nowy agregat uprawowo-siewny.

Technicy rolnicy, technicy mechanizacji i agrotroniki oraz mechanicy-operatorzy pojazdów i maszyn rolniczych będą uczyc się na agregacie wyposażonym w elementy sterowania elektoronicznego jego obsługi, regulacji oraz siewu.