Informujemy słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego numer K/R.16/1412/15, w zawodzie technik rolnik (cyfrowy nr zawodu 314207) w kwalifikacji R.16 - Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej który rozpoczął się 2015-12-11 a zakończy się 2016-04-29 że w ramach kursu obowiązani są zrealizować praktykę zawodową w wymiarze odpowiednio do swojego statusu na kursie

4 tygodnie - słuchacze rozpoczynający,
8 tygodni - słuchacze którzy ukończyli poprzedni kurs z kwalifikacji R.03

Dokumenty niezbędne do realizacji praktyki to:

1. Karta oceny gospodarstwa
>>>do pobrania tutaj<<<
wypełniona szczegółowo karta oceny gospodarstwa
wraz w kilkunastoma zdjęciami tegoż gospodarstwa
jest podstawą do podjęcia decyzji o wyborze gospodarstwa dla danego praktykanta

2. Oświadczenie rolnika/pracodawcy, że w jego gospodarstwie/zakładzie
możliwe jest zrealizowanie wszystkich zagadnień z praktyki

>>>do pobrania tutaj - na 4 tygodnie<<< .
>>>do pobrania tutaj - na 8 tygodni<<< .

3. Oświadczenie rolnika/pracodawcy, że przyjmie na praktykę słuchaczy
>>>do pobrania tutaj - na 4 tygodnie<<< .
>>>do pobrania tutaj - na 8 tygodni<<< .

4. dzienniczek praktyki
>>>do pobrania tutaj - na 4 tygodnie<<< .
>>>do pobrania tutaj - na 8 tygodni<<< .

Lista gospodarstw w których dotychczas odbywały się praktyki
dostępna jest u kierownika PNZ - mgr inż. Adama Strzelczyka