Informuje, że po feriach od dnia 18 stycznia 2021 roku zajęcia praktyczne odbywać się będą stacjonarnie w szkole na tych samych zasadach jak przed feriami. Lekcje teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych odbywać się będą zdalnie według dotychczasowego planu lekcji znajdującego się w dzienniku elektronicznym i na stronie www w zakładce Plan lekcji.

Praktyki zawodowe odbywać się będą w miejscach praktyk zgodnie z podpisanymi umowami a także w gospodarstwie szkolnym.