Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. prof. Wł. Szafera w Rzemieniu
zaprasza w dniach 14-17 listopada 2023r
(od wtorku do piątku) w godzinach 15:00-17:00
na wystawę „Samarytanie z Markowej. 
Ulmowie – Polacy zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom”

Ekspozycja składa się z ponad dwudziestu plansz,
prezentujących między innymi dokumenty i zdjęcia
ilustrujące historię rodziny Ulmów oraz życie polskiej
i żydowskiej społeczności Markowej.

Przedstawione zostały także realia okupacji niemieckiej w Polsce,
podczas której każdemu, kto pomagał Żydom, groziła kara śmierci.
Rozpoczynając opowieść od tragicznej historii rodziny Ulmów,
autor opisuje kolejne przykłady ratowania Żydów w Markowej,
gdzie Polacy ocalili życie 21 osobom.

Ukazuje również skalę takiej pomocy w całym regionie.
Wystawę zamykają dokumenty z procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów
oraz dyplom przyznający Wiktorii i Józefowi
tytuł Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

 

 

Zapraszamy

 

 

 

 

 

.