Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniu zatrudni  z dniem 01.09.2022 roku 

- zootechnika z wykształceniem wyższym na kierunku zootechnika
  i przygotowaniem pedagogicznym lub bez w wymiarze 1 etatu