Od 9 – 14 października odbywają się we wszystkich krajach Europy -Dni Erasmusa. Jest to inicjatywa cykliczna i w tym roku to będzie 7 edycja tej imprezy. Tym razem, Szkoła w Rzemieniu przyłączy się do obchodów # Dni Erasmusa i z tej okazji przygotowujemy szereg imprez towarzyszących. Chcemy żeby wszyscy wiedzieli ,że jesteśmy członkami Wielkiej Rodziny Erasmusa.

W ramach #Erasmus Days zaprezentujemy korzyści płynące z realizacji projektów Erasmusowskich. A oto lista korzyści i szczegółowy program imprez:

 • odkrywanie nowych kultur, atrakcji turystycznych

 • doskonalenie umiejętności językowych

 • zwiększenie zdolności do zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

 • szacunek dla odmienności kulturowych, funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym,

 • przyjmowanie europejskich wartości: tolerancji, szacunku dla różnorodności, demokracji i ekologicznych zachowań,

 • nabycie kompetencji interpersonalnych, samodzielności, przedsiębiorczości, wiary we własne możliwości

 • nawiązywanie przyjaźni

 • zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych

Program Dni Erasmusa w ZSCKR w Rzemieniu:

 1. Wystawa fotograficzna rejestrująca zrealizowane projekty w ramach programu Erasmus+ .

 • głosowanie na najlepsze zdjęcie , które zgłosimy do następnej edycji konkursu Selfie+

 • ogłoszenie wyników - 12.10 2023.( czwartek , 10.45)


 1. Konkurs plastyczny „ Logo - My w programie Erasmus+

 • zorganizowanie wystawy prac ( 9- 14.10.2023)

 • rozstrzygnięcie konkursu - 12.10.2023.(czwartek, 10.45) 1. Webinar na Teamsach- Co powinniśmy wiedzieć o Programie Erasmus+? (09.10.2023, 3 lekcja)

 • konkurs wiedzy o programie Erasmus + - Kahoot ( 10.10.2023, 10.45)

 • Oficjalne ogłoszenie wyników - 12.10.2023


 1. Stoisko Erasmusa – Baner przedstawiający programy Erasmus+, foto albumy, materiały z projektów, książki kulinarne , reklama przyszłego projektu w Portugalii– (09 - 12.10. 2023)


 1. Warsztaty szkoleniowo- kulinarne ,spotkanie z uczestnikami projektu staży zawodowych w Chorwacji – dzielenie się zdobyta wiedzą ,prezentacje z odbywanych staży , zajęcia kulinarne i degustacje potraw kuchni Chorwackiej. (05.10.2023- 5 godzina lekcyjna)


 1. Zajęcia plenerowe/Happening- Kocham Erasmus+ – wspólna zabawa tańce, (face painting flagi europejskie, kostiumy, kapelusze z motywem przewodnim Erasmus+) .12.10.2023 ( czwartek , 10.45)

Prosimy Wszystkich o aktywny udział w Dniach Erasmusa . Można zdobyć dodatkowe punkty potrzebne w procesie rekrutacyjnym na wyjazd na staże do Portugalii !!!