EEA grants4x znak podstawowy poziomy

 

ZSCKR w Rzemieniu od lat aplikuje i realizuje z sukcesem projekty europejskie. Każdego roku uczniowie biorą udział w zagranicznych stażach zawodowych w ramach programu Erasmus+. Tym razem szkoła zaangażowała się w projekt: „Razem możemy więcej. Islandia-źródłem inspiracji dla podkarpackiej szkoły o profilu rolniczo –weterynaryjnym”, w ramach Programu Edukacja, dla którego rolę operatora pełni FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) i jest realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 

Projekt: „Razem możemy więcej. Islandia-źródłem inspiracji dla podkarpackiej szkoły o profilu rolniczo –weterynaryjnym” korzysta z dofinansowania o wartości 8 720 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz wkładu krajowego w ramach Funduszy EOG
link do strony MF EOG: eeagrants.org
 

Wizyta kadry dydaktycznej naszej szkoły w Islandii była niezwykle interesującym i pouczającym doświadczeniem. W trakcie pobytu uczestnicy odwiedzili Islandzkie Uniwersytety Rolnicze w Holar i Hvanneyri. Zapoznali się ze strukturą i funkcjonowaniem szkól o profilu rolniczym, wzięli  udział w szkoleniach , wykładach  i zajęciach terenowych zorganizowanych przez organizację  goszczącą-Islandzki Urząd ds. Żywności i Weterynarii (MAST).Zajęcia projektowe dotyczyły chowu i hodowli zwierząt (konie, owce i krowy islandzkie),funkcjonowania służby weterynaryjnej  w Islandii i wreszcie przeciwdziałaniu chorobom i reagowaniu na epidemie. Niezwykle interesujące było zapoznanie się ze sposobami uprawy warzyw (szklarnie) oraz hodowlą łososia. Priorytetem wizyty  było nawiązanie kontaktów, długofalowej  współpracy pomiędzy instytucjami , z przyszłą możliwością wymiany młodzieży, kadry nauczycielskiej, oraz organizacji staży zawodowych. Islandia (kraj wulkanów, gejzerów i lodowców) zainspirowała uczestników rozwiązaniami pro-ekologicznymi i pro-zdrowotnymi, szczególnie wykorzystaniem energii geotermalnej.  Jesteśmy pewni ,że zdobyta wiedza przyczyni się do podnoszenia kompetencji zawodowych kadry, wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz wzmocnienia prestiżu szkoły.

Daleka i zimna  Islandia okazała się krajem otwartym, życzliwym i z pewnością jest źródłem inspiracji dla naszej szkoły.

 

 

flagaaa 

Link do zdjęć:

Skansen maszyn rolniczych Islandia

Wizyta studyjna w Uniwersytecie Rolniczym w Hvanneyri

Wizyta studyjna w Uniwersytecie Rolniczym w Holar

Zdjęcia z podróży do uniwersytetu w Holar

Zdjęcia z pobytu w Rejkiawiku