21 października 2023 r nauczyciele naszej szkoły Adam S, Krzysztof R, Grzegorz T. Wojciech i Janusz K
uczestniczyli w szkoleniu  dla nauczycieli szkół rolniczych prowadzonym przez Instytut Ogrodnictwa
– Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach.

Tytuł szkolenia: „Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy”

Szkolenie obejmowało zagadnienia związane z bezpiecznym stosowaniem środków ochrony roślin
za pomocą opryskiwaczy i miało na celu zapoznanie słuchaczy z najnowszymi rozwiązaniami w tym zakresie.

Szkolenie było realizowane w ramach Zadania Celowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2023 rok
dla Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego Zadanie 6.7 „Doskonalenie techniki ochrony roślin”.

 

 

W programie szkolenia poruszono następujęce zagadnienia:

  • Opryskiwacze – wyposażenie i bezpieczne użytkowanie
  • Postępowanie podczas stosowania środków ochrony roślin
  • Znoszenie i spływ powierzchniowy środków ochrony roślin
  • Kalibracja opryskiwaczy – ćwiczenia praktyczne
  • Badania stanu technicznego sprzętu ochrony roślin

 

Szkolenie prowadzili:

  • prof. dr hab. Ryszard Hołownicki – Kierownik Zakładu Agroinżynierii IO-PIB
  • dr hab. Grzegorz Doruchowski, prof. IO-PIB
  • mgr Waldemar Świechowski
  • dr Artur Godyń

 

Link do galerii zdjęć ...

 

 

 

 

.