17 września 1939 roku Związek Sowiecki przekroczył granice naszego kraju.

Stalin uzasadniał atak na Polskę troską o los mniejszości narodowych zamieszkujących Rzeczpospolitą(Ukraińcy,Białorusini).

Początkowo najwiekszy opór stawiał Korpus Ochrony Pogranicza(KOP) broniąc się wzdłuż granicy.

Po przełamaniu obrony umocnień KOP największe walki toczono w Wilnie i w Grodnie.

Wystawa "Czerwony Najazd " przedstawia kulisy wydarzeń przeddzień napaści  ZSRR między innymi:zawarcia

paktu Ribbentrop-Molotow,który doprowadził do IV rozbioru Polski.

Na wystawie można także zapoznać się z przebiegiem walk o Grodno i bohaterstwem uczniów walczącychz czołgami najeźdźców(Tadeusz Jasiński).

Konsekwencją 17 września było zamordowanie oficerów polskich w Katyniu,Charkowie,Twerze oraz deportowanie w głąb ZSRR tysięcy obywateli Polski.

Od 9 września w kinach mozna obejrzeć film pt"Orlęta.Grodno 39"-"to dramatyczny obraz wojny z Sowietami widziany oczami dwunastoletniego chłopca".