Zespół Szkół CKR w Rzemieniu zatrudni  nauczyciela zootechnika do nauczania przedmiotu zawodowego produkcja zwierzęca w zawodzie technika rolnika.

Wymagane wykształcenie wyższe o specjalności zootechnika z przygotowaniem pedagogicznym.

Zatrudnienie od 01.09.2022 roku.