W dniach 2 i 16 grudnia bieżącego roku w gospodarstwie szkolnym ZS CKR w Rzemieniu zapoczątkowane zastały cykliczne szkolenia prowadzone przez firmę

Wanicki Agro przedstawiciela firmy JOHN DEERE.

W ramach szkoleń uczniowie naszej szkoły będą pogłębiać swoją wiedzę z zakresu budowy nowoczesnych ciągników rolniczych firmy JOHN DEERE.

Szkolenia mają na celu przybliżenie nowych kierunków techniki rolniczej w aspekcie zmieniającego się rolnictwa w Polsce.