Wspaniałą inicjatywą wykazali się uczniowie z technikum weterynaryjnego, organizując w czasie praktyk w Grecji zbiórkę pieniędzy na schronisko dla bezdomnych psów w Amfissie. Praktykanci widząc trudne warunki bytowe zwierząt, postanowili wspomóc schronisko datkami pieniężnymi. Do tego pomysłu przychylnie odnieśli się właściciele hotelu, koordynatorka projektu, zezwalając na zbiórkę pieniędzy wśród mieszkajacych w hotelu uczniów innych szkół. Rówieśnicy i opiekunowie uczestniczący w projekcie Erasmus+ chętnie wsparli kwestę. Udało się uzbierać 352 euro. Pracownicy schroniska byli bardzo wdzięczni za przekazane pieniądze.