Pierwszy tydzień wyjazdu projektowego za nami
Uczniowie codziennie brali udział w praktykach związanych ze swoimi zawodami. Weterynarze odbywali praktyki w schronisku oraz w gabinecie weterynaryjnym w Amfissie. W schronisku dla psów pielęgnowali zwierzęta, poprawiali ich warunki bytowe, przygotowywali je do adopcji. W gabinecie zapoznali się z funkcjonowaniem lecznicy,obsługą klienta, asystowali przy zabiegach i operacjach, korzystali z profesjonalnego sprzętu diagnostycznego. Uczniowie z profilu technik żywienia i usług gastronomicznych pracowali w kuchni i restauracji hotelowej, ucząc się przygotowywania posiłków dla gości, technik podawania dań i napojów. Rolnicy skupieni byli wokół uprawy oliwek. Po analizie warunków uprawowych, dobierali narzędzia i zabiegi agrotechniczne, odpowiednie do wymagań roślin. Mechanicy i operatorzy maszyn rolniczych oceniali stan techniczny pojazdów w gospodarstwach i warsztatach, a także dokonywali drobnych napraw i zabiegów konserwacyjnych.

Codzienne zajęcia praktyczne w Grecji pozwalają naszym uczniom poszerzyć wiedzę na temat ich przyszłego zawodu, zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia zawodowe.