Mszą świętą w Kościele w intencji uczniów i nauczycieli oraz odśpiewaniem hymnu narodowego zainaugurowano uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w ZS CKR w Rzemieniu. Młodzież została przywitana w szkole przez pana dyrektora Kazimierza Śpiewaka i panią dyrektor Bożenę Słombę. Spotykamy się na rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Wakacje dobiegły końca, czas więc wrócić do pracy i nauki. Pamiętajmy jednak, że i jedno, i drugie może być źródłem satysfakcji i radości. To dlatego mam nadzieję, że choć przed nami wiele wyzwań, uda nam się przeżyć wiele wspólnych dobrych chwil.
Szkoła to nie tylko miejsce przekazywania wiedzy, umiejętności i nauki, ale również zdobywania wielu cennych doświadczeń. Wszyscy uczymy się tu współpracować, rozwiązywać problemy, wspierać się nawzajem i szanować. A ponieważ to ogromnie ważne elementy ludzkiego życia, wspólnie musimy zadbać, by szkoła była miejscem bezpiecznym, życzliwym i otwartym. Tylko w takich warunkach rozwój powierzonych nam, nauczycielom, dzieci może przebiegać prawidłowo, a nauka będzie przychodzić im z łatwością. Stworzenie tak dobrej atmosfery będzie możliwe tylko wtedy, gdy razem – uczniowie, nauczyciele i rodzice – będziemy się o to starać. Pan dyrektor zwrócił się do 80-ciu uczniów klas pierwszych, którzy w tym roku po raz pierwszy przekroczyli próg naszej szkoły, życzył im aby szybko odnaleźli się w naszej szkolnej społeczności. Zaznaczył również, że w ZS CKR młodzież zdobywa wiele dodatkowych umiejętności i kwalifikacji ułatwiających naszym absolwentom odnalezienie się na rynku pracy takich jak prawo jazdy kategorii T i B. Po wspólnym apelu uczniowie spotkali się w salach ze swoimi wychowawcami, pierwsze roczniki zostały oprowadzone po szkole oraz zakwaterowane w internacie.