13 grudnia  minie 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

W ramach akcji"Jodła" internowano ponad 10 tysięcy osób postrzeganych przez ówczesne władze jako potencjalne zagrożenie dla ustroju państwa.

Ogłaszając stan wojenny narzucono społeczeństwu szereg rygorów takich jak godzina milicyjna ,zakaz zgromadzeń czy zawieszenie działalności związków zawodowych zwłaszcza "NSZZ SOLIDARNOŚĆ".

Wystawa "13 grudnia - dzień bez teleranka" przybliża codzienność stanu wojennego.

Na wystawie można zapoznać się z dokumentami,zdjęciami czy biogramami ofiar stanu wojennego między innymi :studenta Marcina Antonowicza,maturzysty Grzegorza Przemyka,czy uczniami szkół średnich: Emila Bachrańskiego oraz Piotra Majchrzaka.

W wyniku stanu wojennego zginęło ponad 100 osób(dokładna liczba nie jest znanna).

Stan wojenny nie zdołał  jednak zniszczyć "Solidarności".Powstało prawdziwe społeczeństwo podziemne.Wydawano setki niezależnych pism i książek. Narodził sie potężny ruch kultury niezależnej(teatr,muzyka)działały podziemne rozgłośnie radiowe.

 

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego 1 452x640