W dniu 24 kwietnia 2024r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu-Mokoszynie odbył się niezwykle emocjonujący konkurs „Bądź Bezpieczny Na Drodze Ciągnikiem”. Naszą szkołę pod opieką S.Kasperski i M. Toczyński reprezentowała drużyna w składzie Ruła Kacper i Zając Adam.

      Konkurs miał na celu podniesienie świadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród młodych adeptów rolnictwa i sprawdzenie sprawności technicznej techniki prowadzenia pojazdu. Uczestnicy musieli wykazać się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również umiejętnościami praktycznymi. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a poziom rywalizacji był wysoki. 

     Konkurs „Bądź Bezpieczny Na Drodze Ciągnikiem” to doskonała inicjatywa, która podnosi świadomość wśród młodych rolników na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki takim wydarzeniom możemy mieć pewność, że przyszłe pokolenie rolników będzie odpowiedzialnie korzystać z ciągników i innych maszyn rolniczych.