To już 12 edycja akcji "Narodowe czytanie", nad którą patronat objęła Para Prezydencka. "Chciałbym, aby tegoroczna lektura pogłębiła też namysł nad tym, w jaki sposób współcześnie odczytujemy naszą historię i jak o niej pamiętamy. I żeby, zwłaszcza dzisiaj, w obliczu agresywnego rosyjskiego imperializmu, odwołując się do powstańczego czynu, powieść Orzeszkowej jeszcze bardziej umocniła przekonanie o podstawowym prawie każdego narodu do własnej wolności i suwerenności" – napisał Prezydent RP w liście do obywateli.
W ZS CKR w Rzemieniu akcję przeprowadzili nauczyciele poloniści, którzy starali się przybliżyć współczesnej młodzieży powieść Elizy Orzeszkowej.
Powieść Orzeszkowej to nie tylko próba realizacji pozytywistycznych haseł, ale również opowieść o łanach zbóż🌾 i odwiecznych borach🌳. O świecie jej współczesnym, który dziś istnieje już tylko na kartach książek📚. Świecie pewnych wartości, mogłoby się wydawać - dziś już obcych, jak etos pracy i patriotyzm, a jednak sytuacja za naszą granicą jasno pokazuje, że nadal aktualnych.

Może być zdjęciem przedstawiającym plakat, podkładka pod talerz, krzyżówka i tekst „NARODOWE CZYTANIE 09.09.2023 ELIZA ORZESZKOWA NAD NIEMNEM ន PATRONAT HONOROWY PARY PREZYDENCKIE)”