Na przełomie kwietnia i maja 2023 roku jedenaścioro nauczycieli z ZS CKR w Rzemieniu będzie uczestniczyło w stażach, realizowanych w ramach projektu nr 2020-1-PL01-KA102-079767 pt. „Mobilni teraz spełnieni zawodowo w przyszłości” z programu Erasmus Plus. Kwota dofinansowania wynosi: 107364 EURO.  

Celem projektu dla nauczycieli jest nabywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych, związanych z nauczanymi przedmiotami, co wzbogaci ma warsztat pracy – zdobyte umiejętności zostaną wykorzystane podczas lekcji. Nauczyciele, biorący udział w stażu, uczą przedmiotów zawodowych. W Szwecji będą uczestniczyć w job shadowing. Na czym polega job shadowing?

Job shadowing tym różni się od stażu czy praktyki, że kandydat do pracy nie wykonuje żadnych zadań, a jedynie przygląda się wykonywaniu obowiązków przez danego pracownika. Można więc powiedzieć, że obserwuje, stojąc niejako w jego cieniu, dzień kogoś, kto pracuje w firmie, która go interesuje lub na stanowisku, które chciałby objąć.

Oczywiście job shadowing jest także nauką i nie chodzi tylko o bierne przyglądanie się – można dopytywać o pewne kwestie, dyskutować, wyrażać opinie. Osoba korzystająca z tego rodzaju metody poznania przedsiębiorstwa nie tylko obserwuje pracownika w czasie wykonywania codziennych obowiązków, lecz także podczas spotkań, zebrań itd. Dzięki temu kandydat do pracy może dowiedzieć się, jak wygląda codzienne życie firmy. Oczywiście, możemy o tym posłuchać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przejrzeć stronę WWW czy inne dostarczone materiały, jednak nic nie będzie tak rzetelne, jak osobista obecność.

Job shadowing z perspektywy pracownika

Job shadowing wydaje się idealny dla osoby, która dopiero wkracza na rynek pracy lub zmienia branżę i chce się przekonać, czy dane stanowisko na pewno jej odpowiada, czy to jest to, czym chce się zajmować. Może się przekonać, jak wygląda kultura organizacji, jacy ludzie w niej pracują, jak wygląda przykładowy dzień pracownika, poznać atmosferę. Nie da się tego zobaczyć podczas tradycyjnej rekrutacji.

Jednak job shadowing doskonale sprawdzi się również u osób na każdym innym stanowisku – osoba, która ma awansować, może podpatrzeć, jak działa pracownik, który obecnie pełni taką funkcję; może tak również zrobić pracownik zmieniający dział w firmie, stający się przełożonym zespołu, którego nie zna itd. Dlatego też wykorzystanie tej metody nie jest przeznaczone tylko dla osób poznających rynek pracy.

Pracownicy zdobywają podczas takiego dnia czy kilku dni doświadczenie – być może nie wykonują obowiązków bezpośrednio, jednak wiedzą, jak wygląda taki proces, mogą poznać nowe metody pracy, tajniki zawodu i w pewnym stopniu poznać również organizację.

Staż zagraniczny wpłynie nie tylko na rozwój umiejętności zawodowych uczestników szkolenia, ale także rozwój osobisty, m.in. dzięki możliwości komunikacji w języku angielskim i języku szwedzkim oraz współpracy w grupie różnorodnej narodowościowo. Udział w projekcie Erasmus+ będzie z pewnością nie tylko cennym doświadczeniem zawodowym, ale także wspaniałą przygodą i spotkaniem z kulturą Szwecji, która słynie z tego, że jest krajem przyjaznym ekologii. Należy nadal kontynuować kształcenie zawodowe pracowników oświaty w takiej formie, w ramach współpracy międzynarodowej, i wykorzystywać doświadczenie firm międzynarodowych. Nasi pracownicy wyjadą do Szwecji i będą podnosili swoje kompetencje w zakresie innowacyjnych zastosowań ekologicznych.  Nie od dziś wiadomo, że Szwedzi to mistrzowie w dziedzinie ekologii, żyją w zgodzie z tradycją, polegającą na tym, że zużywają wszystko co mają, a to oznacza, że nic nie marnują. Wykorzystują każdy możliwy sposób, aby dbać o naszą planetę. Stosują innowacyjne rozwiązania, ponieważ rozumieją, że problem globalnego ocieplenia nie jest fikcją ani absurdem. Oni są świadomi, że to zjawisko postępuje, czas jest bardzo ograniczony, a jest jeszcze wiele do zrobienia. Szwedzi widzą problem i po prostu działają. Starają się ratować, to co i tak jest już bliskie ruinie. Mamy nadzieję, że wykorzystamy poznane innowacje!