7 grudnia 2023 roku  w  Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.
 Dyplomy wręczyły: wojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka  oraz podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch.  Stypendium otrzymała uczennica klasy 2 LTb Alicja Gawlak. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.