29.09.2023 klasa 3BB uczestniczyła w wyjeździe do zakładu produkcyjnego AKPIL Sp. Z o.o.

Celem wycieczki klasowej było zapoznanie uczniów klasy 3 BB z technologią wytwarzania maszyn rolniczych w firmie AKPIL Sp. Z o.o.

Uczniowie mogli zobaczyć cykl produkcyjny maszyn rolniczych od początku do końca cyklu produkcyjnego.

Wyjazdy do firm produkcyjnych pogłębiają wiadomości uczniów związane z maszynami rolniczymi, co wydajnie wpływa na rozwój i zainteresowania uczestników.