28 września 2023r nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli
w seminarium organizowanym przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Tematem seminarium były: "Możliwości i bariery wykorzystania wapnowania gleb
do poprawy efektywności ekonomicznej produkcji rolnej
oraz ograniczania eutrofizacji wód powierzchniowych"

Link do strony projektu który był celem seminarium:

wapnowanie-gleb.urk.edu.pl

Podjęte przez pracowników naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
badania miały na celu poszukiwanie odpowiedzi na kluczowe w tym zakresie pytania:

 • jakie czynniki powodują, iż obecny poziom wapnowania gleb nie jest wystarczający?
 • jaki jest obecnie poziom wiedzy wśród rolników i pracowników instytucji okołorolniczych
  na temat efektów wapnowania gleb?
 • czy znane są rolnikom i pracownikom instytucji okołorolniczych
  programy wspierające wapnowanie gleb?
 • jakie są czynniki, wskutek których rolnicy nie wykorzystują
  w satysfakcjonującym stopniu programu wsparcia wapnowania gleb?
 • w jaki sposób na przyszłość gospodarstw rolnych wpłynie
  realizacja założeń koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu?