Konkurs dla uczniów szkół rolniczych organizowany przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w roku szkolnym 2022/2023 Tytuł konkursu: „ROLNICTWO EKOLOGICZNE – TWOJE POLE DO POPISU” Organizator i miejsce przeprowadzenia konkursu: Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB), ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań. Uczestnicy konkursu: Uczniowie średnich szkół rolniczych, zarówno szkół podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi jak i pozostałych. Cel konkursu: Przygotowanie plakatu informacyjnego promującego rolnictwo ekologiczne. Proponowana tematyka (do wyboru): 1. Plakat informacyjny do celów kampanii promocyjnej produktów rolnictwa ekologicznego skierowanej do konsumentów. 2. Plakat informacyjny dotyczący rolnictwa ekologicznego skierowany do producentów rolnych. Uwzględnij: ➢ Możliwości ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym? ➢ Podstawy rolnictwa ekologicznego i wynikające z nich korzyści dla ludzi i środowiska ➢ Zachowanie bioróżnorodności a zabiegi ochrony roślin. ➢ Bezpieczeństwo żywności. ➢ Ochrona środowiska przyrodniczego w ramach gospodarstwa ekologicznego. Forma konkursu: Plakat – praca plastyczna pełniąca funkcję informacyjną i reklamową. ➢ Technika wykonania plakatu jest dowolna (wersja papierowa lub elektroniczna). Format B1: 70 cm (szerokość) × 100 cm (wysokość) – orientacja pionowa. ➢ Poster powinien charakteryzować się zwięzłym i treściwym przedstawieniem informacji, w prostej, przystępnej i zrozumiałej formie (zarówno tekstowej, jak i graficznej). Sposób prezentacji powinien zachęcać do dalszego szczegółowego zapoznania się z tematem i podjęcia dyskusji z autorem posteru. ➢ Sugeruje się stosowanie następujących wielkości czcionki: ➢ dla tekstu zasadniczego – nie mniejszej niż 26 punktów, ➢ dla opisów – nie mniejszej niż 20 punktów, ➢ dla nagłówków – pogrubionej i odpowiednio większej niż dla tekstu zasadniczego. Zawartość merytoryczna: Praca musi być oryginalna, promująca rolnictwo ekologiczne, metody ochrony roślin i bioróżnorodności, metody produkcji żywności ekologicznej, zawierająca własne sugestie co do kierunków jego rozwoju. Zasady konkursu: Uczniowie przygotują plakaty, które ocenione zostaną przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora IOR – PIB. Spośród nadesłanych prac wybranych zostanie 3–5 najlepszych, których Autor wraz z opiekunem zostaną zaproszeni na Konferencję Ochrony Roślin – 63. Sesję Naukową IOR – PIB (www.snior.pl) celem ich zaprezentowania. Spośród nich zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca. Każdy plakat może mieć tylko jednego autora. Przyjmowane będą wyłącznie prace podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia oraz z nazwą szkoły, którą reprezentuje. Miejsce informacji o konkursie: Strona internetowa IOR – PIB (www.ior.poznan.pl), strona internetowa Konferencji Ochrony Roślin – 63. Sesji Naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB (www.snior.pl), media społecznościowe IOR – PIB, wysłanie indywidualnych zaproszeń do dyrektorów szkół. Terminy: ➢ Ogłoszenie konkursu: 7 listopada 2022 r. ➢ Składanie prac: do 13 stycznia 2023 r. (data doręczenia) ➢ Ogłoszenie wyników : 30 stycznia 2023 r. ➢ Wręczenie nagród: 15 lutego 2023 r. podczas otwarcia Konferencji Ochrony Roślin – 63. Sesji Naukowej IOR – PIB (www.snior.pl). Nagrody: ➢ I miejsce – zwycięski plakat zostanie opracowany graficznie, wydrukowany i rozpropagowany, ponadto Autor otrzyma dyplom oraz nagrodę. ➢ II i III miejsce – autorzy otrzymają stosowne dyplomy oraz nagrody. ➢ Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznania wyróżnień. ➢ Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. ➢ Podczas Konferencji Ochrony Roślin – 63. Sesji Naukowej IOR – PIB zostanie zorganizowany wernisaż 20 najlepszych plakatów. Kontakt w IOR – PIB i adres przesyłania prac: mgr inż. Agnieszka Kalinowska Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania Instytut Ochrony Roślin – PIB ul. Władysława Węgorka 20; 60-318 Poznań e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 61 864 9112 (prosimy o telefoniczne lub mailowe potwierdzenie wysłania pracy konkursowej).