12 października w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie.

Konkurs został zorganizowany we współpracy z Placówką Terenową KRUS w Mielcu.

Do konkursu przystąpili uczniowie z klas II,III i IV. Test składała się z 30 pytań.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce -NAPRAWA MICHAŁ kl. 3F4L

II miejsce - DUBIEL TOMASZ kl. IIIFT

III miejsce – WINIARSKI PATRYK kl. IV F4L

Laureaci konkursu otrzymali nagrody.

Uczeń który zajął pierwsze miejsce zakwalifikował się do olimpiady organizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy w Rzeszowie dnia 27.10.2021r.

Dziękujemy wszystkim uczniom którzy wzięli udział w konkursie.

101 0590  101 0591

101 0592 101 0593

101 0594