1 marca odbył się II etap Konkursu Języka Angielskiego dla Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie. Celem konkursu jest doskonalenie znajomości języka angielskiego, motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych oraz pogłębienie współpracy pomiędzy szkołami rolniczymi. 

W II etapie udział wzięło 108 uczniów klas I-IV Technikum ze szkół rolniczych z całego kraju. Arkusz konkursowy zawierał zadania otwarte i zamknięte, które sprawdzały znajomość słownictwa, gramatyki, środków językowych oraz umiejętności receptywne na poziomie B2+. Do III - finałowego - etapu konkursu zakwalifikowało się 29 uczniów, w tym dwóch uczniów naszej szkoły: Arkadiusz Kasprzak (kl.1 Technikum w zawodzie technik rolnik) i Robert Rusiecki (kl.4 Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych).

Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale konkursu!