Zespół Szkół CKR w Rzemieniu sprzeda zboże :

Pszenica ozima 1150 zł za tonę

Jęczmień ozimy 1050 zł za tonę

Pszenżyto           1050 zł za tonę

Oferta ważna do 27 lutego 2023.